S Janaki

play
Naada Pravaham

A selection of kritis of the Trinity by S Janaki

1:03:03

Neela Ramgopal

play
Mela Raga Vyjayanti - Vol 5

Songs in the 72 Melakarta Ragas

2:58:47

Sukanya Prabhakar

play
Vasudeva Keertana Manjari - Vol 8

Compositions of Mysore Vasudevacharya

0:57:42

N V Babu

play
Harmonium - N V Babu

Harmonium by N V Babu

1:05:00

Sheik Chinna Moulana

play
Nadaswaram - Sheik Chinna Moulana

Nadaswara Sangeetha Maala

1:00:04

R Ganesan

play
Vocal - R Ganesan

Vocal by R Ganesan

1:15:51

Padma Krishnamoorthy Pudukkottai R Krishnamoorthy

play
Krishna Veena

Selection on the veena presetned by Pudukkottai R Krishnamoorthy

0:59:35

M Balamuralikrishna

play
Kritis on Vinayaka

Kritis on Vinayaka by M Balamuralikrishna

0:59:56

Shanthi Rao

play
Cross Ventilation ( Veena & Keyboard )

Extemporisation on the veena and keyboard by Shanthi Rao & Tommy Menezes

1:01:21

Trichur V Ramachandran

play
Pahi Janani

Swati Tirunal's Navratri kritis

0:59:29